Om

Järvastadens bilpool

Den lokala bilpoolen i Järvastaden

Järvstadens bilpool strävar efter att ge boende i Järvastaden ett billigt och bekymmersfritt alternativ eller komplement till den egna bilen. Det är den lokala bilpoolen som anpassar sig efter de lokala behoven i Järvastaden.


Tankar, tips och idéer tas tacksamt emot. Järvastadens bilpools ambition är att uppfylla Järvastadsbornas önskemål i möjligaste mån.


Adress:

Järvastadens bilpool AB

Vinthundsgatan 64

174 41 Sundbyberg


Mail:

info@jarvastadensbilpool.se


Facebook:

Järvastadens bilpool, Vinthundsgatan 64, 174 41 Sundbyberg 

info@jarvastadensbilpool.se

© 2020 Järvastadens bilpool