Om

Järvastadens bilpool

Den lokala bilpoolen i Järvastaden

Järvstadens bilpool strävar efter att ge boende i Järvastaden ett billigt och bekymmersfritt alternativ eller komplement till den egna bilen. Det är den lokala bilpoolen som anpassar sig efter de lokala behoven i Järvastaden.

 

Tankar, tips och idéer tas tacksamt emot. Järvastadens bilpools ambition är att uppfylla Järvastadsbornas önskemål i möjligaste mån.

 

Adress:

Järvastadens bilpool AB

Järva skjutbaneväg 62

170 62 Solna

 

Mail:

info@jarvastadensbilpool.se

 

Facebook:

Järvastadens bilpool, Järva Skjutbaneväg 62, 170 62 Solna

info@jarvastadensbilpool.se

© 2018 Järvastadens bilpool